เพื่อนเกย์มาใหม่

เพศชื่อข้อความทักทายจังหวัดอายุ
19 กุมภาพันธ์ 2560 เกย์คิง pragorn@hotmail.com อีสานแมนๆคุยกันครับวัยทำงานแบบผู้ใหญ่ๆ๐๘๘๐๙๙๐๒๘๓ผมเจษ บึงกาฬ 38
8 กุมภาพันธ์ 2560 เกย์ไบ thaigay@hotmail.com ขอโทษ บึงกาฬ 24
29 มกราคม 2560 เกย์ sabuydeethailand@gmail.com ผมสูงวัยต้องการเพื่อนพี่น้องแมนๆคนอีสานเท่านั้นคุยกันเพื่อพัฒนาที่ดีครับ ขอที่ไม่จุ้นจ้านเป็นส่วนตัวLine: sabuydee123 บึงกาฬ 53